Vilkår og betingelser for medlemsskab
af EL-Forbundet.dk

1.0  Medlemsskab af EL-Forbundet.dk

Private og virksomheder der har egen elmåler, kan tilmelde sig EL-Forbundet.dk

Om du er ejer, lejer eller andelshaver er underordnet. Alle boligtyper og virksomheder kan være med. Vi har medlemmer fra kolonihaver, feriehuse, lejligheder, andelsboliger, villaer, offentlige instanser, virksomheder mv.

Det er den person eller den virksomhed, som er abonnement og derfor står på fakturaen fra netselskabet, som kan udfylde tilmeldingsskemaet.


1.1  Afgivelse af fuldmagt til EL-Forbundet.dk

Tilmelding på EL-Forbundet.dk fungerer som fuldmagt til, at EL-Forbundet.dk kan forhandle aftaler på medlemmets vegne. EL-Forbundet.dk forhandler alene for medlemmerne. Kundeforholdet mellem medlemmet og elselskabet hviler på en aftale mellem de to parter, og det er således elselskabets vilkår og betingelser, der finder anvendelse mellem parterne.

Medlemmet giver samtykke til, at EL-Forbundet.dk eller elselskaber i forhandling kan indhente stamdata herunder forbrugsdata og aftagenummer hos Energinet og relevante netselskaber. Dette for at sikre, at elselskaberne har bedst mulige vilkår for afgivelse af konkret tilbud.


1.2  Opsigelse af medlemsskabet

Man kan til enhver tid opsige sit medlemsskab. Opsigelse skal ske på en mail til info@elforbundet.dk.


2.0  Forhandling med elselskaberne

Sparia Danmark varetager afholdelse af forhandlingsrunden på vegne af EL-Forbundet.dk. Der vil i disse forhandlinger blive skelet til pris, bindinger og miljøaspektet.

I EL-Forbundet.dk handler vi ud fra de markedstendenser der er gældende, og afholder el-auktioner / forhandler / indgår rabataftaler, når vi finder prisniveauet attraktivt. Vi handler efter bedste evne, men kan ligesom elselskaberne ikke spå om udviklingen, hvorfor vi heller ikke kan stille garanti mod pludselige markedshændelser, som kan få priserne til at falde og dermed gøre din aftale mindre fordelagtig.


2.1  Accept af den nye aftale

Efter afholdelse af en forhandlingsrunde meddeler EL-Forbundet.dk om resultatet pr. brev, sms eller e-mail. Efterfølgende modtages et aftaletilbud direkte fra det nye elselskab. Ønsker man ikke at gøre brug af aftalen, skal man se bort fra modtaget materiale.

Når du har været med i en udbudsrunde eller rabataftale hos EL-Forbundet.dk er din nye pris alene gældende i den aftaleperiode der er forhandlet hjem på dine vegne. Herefter gælder som udgangspunkt elselskabets normale vilkår og betingelser gældende for elselskabets andre kunder. Det er dog fra statens side reguleret således, at du aldrig er bundet i mere end 6 mdr. af gangen.


2.2  Opsigelse af eksisterende aftale

Det er gratis at skifte elselskab. Er man allerede i en fastprisaftale, og har man været det i mere end 5 mdr., så kan man frit tilmelde sig EL-Forbundet.dk, også selvom man har en FastPris-aftale i forvejen.

Vær opmærksom på, at hvis man har indgået en fastprisaftale på over 6 mdr., og de første 5 mdr. ikke er forløbet endnu, da kan den nuværende el-leverandør opkræve et gebyr svarende til deres tab ved kurssikring af elprisen i de første 6 mdr. (typisk 500 kr.) – men man kan altså frit og uden ekstra udgifter tilmelde sig EL-Forbundet.dk efter de første 5 mdr., uanset om aftalen lyder på en fast pris i 1-5 år. Medlemmer er forpligtet til selv at betale eventuelle gebyrer til den eksisterende leverandør. I EL-Forbundet.dk forsøger vi efter bedste evne, at manøvrere dig udenom eventuelle bindingsgebyrer - er vi i tvivl on du er i binding, kan vi undlade at medtage dig i forhandlingsrunden.

Særligt for erhvervsdrivende: Erhvervsaftaler kan ikke per automatik opsiges efter 5-6 måneder. Her er man forpligtet til at stå sin aftale ud, inden man kan indtræde i nye aftaler. Man kan dog altid tilmelde sig, også selvom man er i binding. Noter sidst i navnefeltet hvornår nuværende binding udløber.


3.0  Flere besparelser og bedre vilkår

Sparia Danmark vil løbende arbejde for andre besparelser for medlemmer af EL-Forbundet.dk. Det sker bl.a. ved udsendelse af gratis nyhedsbreve om og fra vores forbrugerguides på Skiftselskab.dk. Det kan også være i form af gruppekøb af andre dagligdagsydelser eller tiltag, som kan have interesse for ens husstand. Kontakt kan ske via e-mail, sms, telefon eller brev. Medlemmer accepterer at modtage information om sådanne besparelser. Information om andet end el kan altid afmeldes ved besvarelse af førstkommende e-mail derom.

Sparia Danmark overholder dansk rets regler for beskyttelse af persondata.