"Vores 23.000 medlemmer får rabat på deres el - det kan du også få"

Elafgifter

Din elregning består udover udgiften til indkøb af el også af moms og elafgifter. Elafgiften og moms udgør ca. 65 pct. af den samlede elregning, og dækker dels el-distributionsafgiften, elafgiften og CO2-afgiften.

Moms og elafgifter er ikke i fri konkurrence, og du er derfor forpligtet til at betale på baggrund af dit forbrug af kWt. Vil du gerne spare på elregningen, da kan du tilmelde dig EL-Forbundet.dk – her presser vi sammen prisen på el. Du kan også læse om reduktion af dit elforbrug under punktet ”Spar på el”.