"Vores 23.000 medlemmer får rabat på deres el - det kan du også få"

Østkraft Forsyning A/S - Bornholms Energi

Østkraft på Bornholm blev stiftet i marts 1971. Det blev dannet som et kommunalt andelsselskab med de daværende fem bornholmske kommuner som andelshavere. Som følge af vedtagelsen af elforsyningsloven i 1999 blev andelsselskabet i 2000 omdannet til ØSTKRAFT Net & Transmission A.m.b.a. og fik tilmed to datterselskaber – ØSTKRAFT produktion A/S samt ØSTKRAFT Forsyningspligt A/S.

Bornholms kommuner er sidenhen blevet samlet til én storkommune, hvilket til dels er begrundelsen for endnu en navne- samt selskabsforandring i 2003. I 2009 skete der yderligere ændringer, så virksomheden endvidere er inddelt i en kommerciel virksomhed under navnene ØSTKRAFT EnergiService A/S og ØSTKRAFT Entreprise A/S samt en ’Holding’ virksomhed, som i dag ejer 100 % af datterselskaberne, og i den forbindelse udfører administrative opgaver for disse selskaber.

Koncernen består desuden af BIOKRAFT A/S, som har opført et biogasanlæg på Bornholm, hvor der produceres el ved brug af gylle. Restproduktet leveres tilbage til landmændene, som benytter det som gødning. Hele produktionsvirksomheden er i øvrigt fokuseret på bæredygtig produktion af el, og de kan blandt andet prale med, at 75 % den strøm de producerer, og 45 % af den strøm der forbruges på Bornholm, kommer fra vedvarende kilder såsom sol, vind og biomasse.

Er du el-kunde hos Østkraft, så kan du også frit vælge en billig el-leverandør. På Elforbundet.dk presser vi sammen priserne på el. Det er gratis og uforpligtende at være med.