"Vores 23.000 medlemmer får rabat på deres el - det kan du også få"

Køb en "grøn" computer

Der er i dag mange computerproducenter, som tilbyder såkaldte ”grønne” computere. Disser tager ekstra hensyn til miljøet. Man kan blandt andet kigge efter Svanemærkningen, når man skal købe ny computer. Dette er en garanti for, at computeren både lever op til skrappe sundheds- og miljøkrav, samt at kvaliteten er god.

Det hastigt voksende marked for computere betyder, at man i dag kan få bedre ydende computere til ganske lave priser. Derfor fokuserer man som forbruger i dag i mindre grad på disse faktorer, men stiller i stedet krav til, at computeren er skånsom overfor miljøet, både når det gælder produktionsfasen, selve brugen samt når computeren i sidste ende skal afskaffes.

Som følge af disse tendenser tilbyder mange producenter i dag ”grønne” computere. Produktionen af disse computere foregår med ekstra hensynstagen til miljøet. De findes lettest ved at kigge efter officielle miljømærkninger - blandt andet Svanen som er den nordiske miljømærkning.

Svanemærkningen betyder blandt andet, at der stilles strenge krav til computerens strømforbrug. Computere bruger nemlig 90 % af deres samlede energiforbrug imens de står tændt. Dette er inklusiv strøm til produktion og afskaffelse. Udover et lavt strømforbrug, skal en computer også leve op til kravende herunder, for at opnå Svanemærkningen:

- En tydeligt markeret tænd- og sluk-knap.

- Et elforbrug i dvaletilstand som ikke overstiger 2W for stationære computer, og 3W for bærbare computere.

- At elforbruget ikke overstiger 1W i slukket tilstand for stationære computere og 2W for bærbare.

- At bærbare computeres oplader ikke bruger mere end 0,75W, når de ikke oplader computeren.

- Plast og tilsætninger til plasten som bruges til computeren, må ikke indeholde halogenerede eller andre sundhedsskadelige flammehæmmere.

- Der må ikke anvendes tungmetallerne bly, kviksølv og cadmium under produktionen af computeren.

- Computerens dele skal kunne genanvendes når den kasseres.

- Generel høj kvalitet, blandt andet skal computeren have en god ergonomi.

En ting man skal være opmærksom på, er, at man ikke skal udskifte sin computer til en mere miljørigtig model med henblik på at skåne miljøet, hvis den nuværende computer stadigvæk fungerer. Nye mere energieffektive computer har udledt mere CO2.under produktionen, end den reduktion i CO2 udledning man senere vil opnå. Man skal derfor som udgangspunkt først skifte til f.eks. en Svanemærket computer, når den gamle computer ikke fungerer længere.

 

Anskaffelse af miljørigtige computere

1. Man kan som udgangspunkt ikke være sikker på, at medarbejderne i butikken hvor man ønsker at købe sin computer, kan fortælle én om hvilke krav og regulativer der bliver stillet, når de forskellige modeller produceres. Man kan derfor med fordel sætte sig ind i de forskellige mærkningsordninger, som mange producenter påkalder sig. Eventuelt kan du læse mere om disse mærkninger på producentens eget website.

2. Hav altid i baghovedet at den computer med den laveste indkøbspris men med det højeste strømforbrug sagtens kan ende med at blive det dyreste valg, når elregningen tages i betragtning.

3. Sørg altid for at din gamle computer bliver afskaffet hensynsmæssigt. Dette gøres bedst på genbrugsstationen. På den måde skader dine efterladenskaber ikke miljøet.