"Vores 23.000 medlemmer får rabat på deres el - det kan du også få"

Fakta om at skifte el

Strømforbruget er i fri konkurrence

Det er alene dit forbrug af strøm, som vi gennem Elforbundet.dk kan opnå besparelser på. De lovpligtige skatter og afgifter samt transport af strøm vil være uændret uanset valg af elselskab. Siden 2016 har det valgte elselskab været forpligtet til at opkræve alle dine udgifter til el samlet. Hvis der i forbindelse med et skifte af elselskab sker et overlap af betalingsperioden vil det gamle elselskab refundere for meget opkrævet i forbindelse med overgangen.

 

Hvad koster 1 kWh el?

Din elpris består af elementer i og udenfor konkurrence. I konkurrence er den rå elpris og abonnementet derpå samt eventuelle gebyrer og tillæg til nettarif, som nogle elselskaber er begyndt at lægge til efter omlægning af elmarkedet, hvor det valgte elselskab pligtes at opkræve alt vedrørende din el. Læs mere her

 

Du får stadig reduktion i elafgiften, når du har el-opvarmning

Reduktionen i dine elafgifter hidrører de udgifter på elregningen, som altid vil ligge hos din lokale netudbyder, og derfor vil du altid få dette fradrag – uanset hvilket elselskab du vælger. Denne del af elregningen hidrører bl.a. nettarif, offentlige forpligtelser samt den elafgift som du ved el-opvarmning opnår en besparelse på efter de første 4.000 kwt.

 

Kan jeg risikere at stå uden strøm, hvis jeg skifter elselskab?

Du er altid sikret levering af strøm, da bevillingshaveren i lokalområdet har forsyningspligt. Det betyder, at de vil tage over, hvis du f.eks. glemmer at forny din el-aftale eller på anden vis uforberedt står uden el-leverandør.

Netselskabet har til opgave at vedligeholde og udbygge elnettet samt holde øje med uregelmæssigheder i den enkelte husstands forbrug. Elselskabet står derimod kun for, at indkøbe den el du forbruger, og her er det den bedste købmand, som kan levere de laveste priser.

Det er frit at vælge nyt elselskab, men dit netselskab vil altid forblive det samme.
 

Koster det noget at skifte elselskab?

Det er fra statens side blevet bestemt, at danskerne gratis skal kunne vælge elselskab, og at de skal kunne skifte ligeså ofte de vil.

Vær opmærksom på, at hvis du har indgået en fastprisaftale på over 6 mdr., så kan elselskabet opkræve et gebyr svarende til deres tab ved kurssikring af elprisen i de første 6 mdr. (typisk 500 kr.) – du kan altså frit og uden ekstra udgifter skifte elselskab efter de første 6 mdr., uanset om aftalen lyder på en fast pris i 1-5 år. Er aftalen indgået før januar 2010, vil du altid skulle stå hele aftalen ud.

 

Er det besværligt at skifte elselskab?

Nej, det er ikke besværligt at skifte elselskab. Faktisk lægger du slet ikke mærke til det. Når du først har tilmeldt dig EL-Forbundet.dk, så sker det hele automatisk.
 

Er der forskel på el?

Det ærgerlige ved at betale for meget for el er, at der ikke er forskel på kvaliteten - det er præcis samme produkt! Derfor er elregningen det perfekte sted at spare. Der er ganske enkelt ingen god grund til at lade være.

 

Hvor tit kan jeg tilmelder mig nye forhandlingsrunder?

Du kan udfylde formularen på forsiden og tilmelde dig nye forhandlingsrunder, så ofte som du vil. Du deltager som udgangspunkt ikke automatisk i nye forhandlingsrunder, da vi ikke har styr på det enkelte medlems eventuelle bindinger hos elselskaberne. Vi har tidligere automatisk trukket alle med i nye forhandlingsrunder, og selvom accept af ny aftale skal ske af hver enkelt medlem, blev resultatet, at nogle endte med gebyrer for brud på binding hos de elselskaber, som de i mellemtiden selv havde handlet med. Vi anbefaler, at man tilmelder sig nye forhandlingsrunder 1-2 gange årligt.

 

Hvad koster transport og afgifter?

Transport og afgifter er poster udenfor konkurrence, og din pris vil være den samme uanset valg af elselskab. Vær opmærksom på at nogle elselskaber er begyndt at pålægge et ekstra håndteringsgebyr for opkrævning af disse, hvilket du dog ikke vil opleve med en rabataftale gennem Elforbundet.dk, idet vi beder bydende elselskaber indregne deres håndteringsomkostninger i abonnementet.

 

Kan jeg få reduktion i elafgiften?

Hvis du er blandt de hundredtusindvis af danskere som i dag benytter en varmepumpe, el-radiatorer eller jordvarme, så kan du få reduktion i din elafgift. Læs mere her

Spørgsmål & svar?

Hvordan kan EL-Forbundet.dk være gratis?

Kan jeg risikere at stå uden el, hvis jeg skifter til et billigt elselskab?

Kan mit firma også få billigere el?

Kan jeg risikere at den nye pris på el bliver højere end den jeg har?

Kan jeg også skifte elselskab og få rabat på el?

Skift elselskab – Er det ikke for besværligt?

Er EL-Forbundet.dk et billigt elselskab?

Hvor længe er jeg bundet efter skiftet til det bedste elselskab?

Kan jeg også få billig strøm på andre adresser?

Hvad gør jeg, hvis jeg troede at jeg meldte mig ind i EL-Forbundet.dk, men endte hos en ”kopi” af EL-Forbundet.dk?

Tips til Elpristavlen.dk / Elpris.dk

Jeg har endnu ikke modtaget svar på min e-mail – hvor lang tid kan der gå?

Har du spørgsmål, kan du altid skrive til info@elforbundet.dk

 

Elselskaber og netselskaber i Danmark:

DONG Energy El & Gas A/S

Energi Fyn El-handel A/S

Energi Nord Forsyning A/S

EnergiMidt Handel A/S

Energi Viborg Forsyning A/S

Frederikshavn Forsyning A/S

Helsingør Elforsyning A/S

Nef Strøm

Jysk Energi

LEF A/S (Langelands Elforsyning)

Lokalenergi Forsyning A/S

Modstrøm

Natur-Energi

NettoPower ApS

Nordjysk Elhandel

NOE

NRGi Elsalg A/S

Nyfors Energi A/S

OK Energi

Ravdex A/S

Scanenergi Elsalg A/S

SEAS-NVE Strømmen A/S

SEF - Sydfyns Elforsyning

Sinus Energi

SK Energisalg A/S

Struer Forsyning

SYD ENERGI A/S

TRE-FOR

Verdo Hillerød Forsyning A/S

Verdo Randers El-forsyning A/S

Vindstød A/S

Vordingborg Elnet

VOS El-handel A/S

Ærø Elforsyning Elsalg A/S

Østkraft Forsyning A/S

 

Ordforklaring om el:

Elafgifter

Elbørs

Elmåler

Elregning

Elselskab

Elpris / Elpriser

Elpriser Aalborg

Elpriser i Danmark

Elpriser København / Elpriser Kbh.

Elpriser Odense

Elpriser Århus / Elpriser Aarhus

Fastpris el

Indkøbsforening for el

Klimavenlig el

Markeds-el

Netselskab

Spot el / Variabel elpris