"Vores 23.000 medlemmer får rabat på deres el - det kan du også få"

Brug den oplagrede energi i jorden, ved hjælp af et jordvarmeanlæg

Det kan måske være svært at forestille sig, men faktisk indeholder jorden omkring os ganske betydelige mængder varme. Denne bliver oplagret i det øjeblik at solstråler rammer overfladen af jorden. Og næsten endnu sværere er det at tro på, at man rent faktisk kan udnytte den gratis og miljørigtige energi til at opvarme boligen, ved hjælp af moderne jordvarmeanlæg.

Hvis man skal udnytte den oplagrede solenergi, som findes overalt i jordoverfladen, så skal man bruge et såkaldt jordvarmeanlæg. Dette består af en række lange plastslanger, som indeholder en helt særlig frostvæske, samt et centralvarmeanlæg som bearbejder frostvæsken, og danner henholdsvis varme eller varmt vand.

Der er flere forskellige måder hvorpå man kan installere jordvarmeanlæggets slanger i jorden. Den mest gængse form kaldes areal metoden. Ved arealmetoden graves anlæggets slanger ned i én meters dybde i haven. Har man ikke plads nok i haven til denne installationsmetode, så kan man alternativt bruge såkaldte cirkulationsrør, som graves ned i 50 til 80 meters dybde.

Når man vælger at installere et jordvarmeanlæg, så skal der påregnes et mindre beløb på strømregningen, som bruges til at drive anlægget. Ifølge producenterne er der dog positivt nyt, da det anslås at der produceres omkring 3 kWh, for hver 1 kWh time jordvarmeanlægget forbruger. Et realistisk bud på hvilke besparelser man uden tvivl kan regne med at opnå med et jordvarmeanlæg ligger på omkring en halvering af regningen, sammenlignet med ens tidligere opvarmningsform.

Der synes altså ikke at være nogen tvivl om, at et jordvarmeanlæg er en særdeles rentabel måde, at producere både varme og varmt vand til boligen på. Samtidigt er denne opvarmningsform meget miljøgavnlig, da det anslås at CO2 udslippet er op imod 50 til 75 % lavere, i forhold til andre typer opvarmning.

Man skal i forbindelse med installation af et jordvarmeanlæg påregne udgifter til dette på 110.000 til 130.000 kr. Denne forholdsvis store sum bliver dog hurtigt modvirket af, at jordvarmeanlæg udover et årligt eftersyn kræver meget lidt vedligeholdelse, hvilket kombineret med anlæggets meget lange levetid, gør at det ofte har tjent sig selv ind indenfor blot 10 år.