"Vores 23.000 medlemmer får rabat på deres el - det kan du også få"

Miljøstyrelsens overvejelser og anbefalinger vedr. køb af køleskab og fryser

Vælg altid den model, som passer bedst til din husstands behov. For frysere gælder det som udgangspunkt, at kummefrysere både er mindre energikrævende end fryseskabe, udnytter pladsen i fryseren bedre og er billigere at købe. Omvendt har fryseskabe som regel en bedre indfrysningskapacitet, og er nemmere at få overblik over indholdet i. Man skal dog forvente, at skulle afrime et fryseskab oftere, end det er tilfældet med en kummefryser.

Overvej hvilken temperatur du har brug for. Såkaldte svaleskabe er designet til brug ved omkring 10 grader, og dette vil i mange tilfælde være tilstrækkeligt. Kan man nøjes med dette, så kan man naturligvis også forvente en besparelse på strømregningen. Vælg derfor det køleskab der matcher dine behov til temperaturen bedst.

Ligeledes bør man overveje, hvad ens fryser skal bruges til. Skal man som udgangspunkt kun bruge fryseren til varer, som allerede er frosne, så bør man vælge model ud fra dette. Omvendt bør man vælge en model som egner sig til indfrysning, hvis man ofte bruger sin fryser til dette. Her kan den såkaldte Stjernemærkning være til stor hjælp, når man skal vælge model.

Undersøg inden dit køb om den givne model er praktisk indrettet, og som du ønsker det. Ligeledes bør man overveje en model med mulighed for ændring af indretningen (variable hylder osv.), samt en model hvor hylder og skuffer kan fjernes, uden at køleskabslågen skal åbnes mere en 90 grader.

Overvej hvor skabet skal stå henne. Har man eksempelvis køleskab og/eller fryser stående i køkkenet, hvor der sædvanligvis opholder sig mange mennesker, så er det en god ide at vælge en støjsvag model (40-42 dB(A)). Her kan man med fordel kigge efter det nordiske miljømærke Svanen og EU's miljømærke Blomsten.

 

Når du skal købe et nyt køleskab eller fryser

Vigtigheden ved at vælge et energirigtigt køleskab eller fryser kan ikke understreges nok. Man bør udelukkende sigte efter modeller med minimum A+ kategorisering, og gerne højere. Både for miljøets skyld, og for din pengepungs. Skal køleskabet bruges til kommercielt brug, bør man undersøge energiforbruget ud fra EN 441 og sammenligne forskellige modeller ud fra dette.

Skabe hvor kølemidler og opskumningsmidlerne er halogererede kulbrinte (såkaldte HFC’ere) bør man styre udenom. Vælg i stedet skabe, som enten bruger isobutan eller cyclopentan som kølemedie og opskumningsmiddel. Disse forbehold kan langt de fleste kølemøbler man finder på det danske marked i dag opfylde, og der er således ingen grund til at vælge andet.

Er det muligt at vælge en model hvor plastdelene er mærkede med plastype, og derfor er lettere at genanvende, så bør man gøre dette.

Styr uden om skabe med PVC med phthalater. Disse finder man nemlig på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, og de hører ingen steder hjemme i et køkken.

Pulverlakerede skabe, eller skabe med vandbaseret lak er altid at foretrække.

Spørg din forhandler om støjniveauet på de skabe du overvejer at købe, og vælg en model med et så lavt niveau som muligt.

Forhør dig hos producenten om denne har en afdeling eller en importør her i landet. Denne vil nemlig kunne varetage producentansvaret i forbindelse med bortskaffelsen af skabet.

 

Vigtigt at spørge ind til, når mest klimavenlige fryser eller køleskab skal købes?:

Hvilke punkter bør man spørge ind til, for at sikre at man får det mest klimavenlige køleskab og/eller fryser:

1. Er skabet officielt miljømærket med enten Svanen eller Blomsten, eller kan skabet alternativt leve op til kriterierne, som skal til for at opnå disse?

2. Har skabet en energimærkning på A+ eller bedre (A++ eller A+++)?

3. Er kølemedie og opskumningsmiddel i skabet hundredeprocent fri for uønskede og skadelige HFC-gasser?

4. Har producenten styret uden om organiske opløsningsmidler, da skabet blev lakeret?

5. Er alle plastdelene over 50 gram udstyret med plasttype markering?

 

Hvordan bortskaffer man bedst sine kølemøbler?

Når et kølemøbel er udtjent, kan man bortskaffe det ved enten at indlevere det hos den samme forhandler, som man købte det hos eller alternativt hos en godkendt genbrugsvirksomhed.

Ansvarlig bortskaffelse inkluderer blandt andet at kølemidlet og kompressorolien aftappes, og bagefter håndteres forsvarligt. Samtidigt bør sparsomme ressourcer som sølv, kobber, gulv og palladium fra elektronikken i kølemøblet genanvendes.

Når dette er gjort, så bliver de resterende dele af køleskabet eller fryseren mast i en shredder, som deler metallerne i fraktioner, så disse kan blive genanvendt. Alle resterende materialer deponeres på lossepladsen.